Hasiera / Argitalpeank / Dilema de Cooperativismo en la Era de la Globalización

Argitalpenak

Gizarte Segurantzaren prestazioen eta produktu osagarrien GIDALIBURU PRAKTIKOA Kooperatibentzat

Precio: (50€)

Portada del libro Gizarte Segurantzaren prestazioen eta produktu osagarrien GIDALIBURU PRAKTIKOA Kooperatibentzat

AURKIBIDEA

1. KAPITULUA.- GIZARTE SEGURANTZAREN PRESTAZIOAK
0. SARRERA
1. GIZARTE SEGURANTZAKO KOTIZAZIOAK
1.1. Erregimen Orokorra
1.2. Autonomoen Erregimen Berezia (LAEB)
2. OSASUN LAGUNTZA
3. ALDI BATERAKO BALIAEZINTASUN (ABB) LAGUNTZA
3.1. Erregimen Orokorra.
3.2. Langile Autonomoen Erregimen Berezia.
4. AMATASUN ETA AITATASUN PRESTAZIOAK.
4.1. Amatasun Prestazioa
4.2. Aitatasun Prestazioa
5. HAURDUNALDIKO ETA EDOSKITZE NATURALEKO ARRISKU PRESTAZIOAK
6. FAMILIA PRESTAZIOAK
7. LANGABEZIAKO/JARDUERA UZTEAGATIKO PRESTAZIOAK
8. BALIAEZINTASUN PRESTAZIOAK
8.1. Baliaezintasun Iraunkor Partziala
8.2. Erabateko Baliaezintasun Iraunkorra
8.3. Bi Absolutua
8.4. Baliaezintasun Handia
8.5. Baliaezintasunik gabeko lesio iraunkorrak
8.6. Alderdi Komunak
9. ERRETIRO PENTSIOAK.
9.1. Kotizaziopeko Modalitatea
9.2. Kotizaziorik gabeko modalitatea
9.3. Langile Autonomoen Erregimen Berezia
10. HERIOTZA ETA BIZIRAUPEN PRESTAZIOAK
10.1. Heriotzagatiko laguntza
10.2. Aldi baterako alargun pentsioa / prestazioa
10.3. Zurztasun pentsioa
10.4. Familiartekoen aldeko pentsioa / laguntza
10.5. Lan istripuen eta gaixotasun profesionalen kalte ordaina
10.6. Heriotza eta biziraupen prestazioak LAEB-an
11. PENTSIOEN MUGAK
11.1. Pentsioen balioa handitzea
11.2. Gizarte Segurantzako pentsioen gutxieneko eta gehienezko zenbatekoak

12. GIZARTE SEGURANTZAKO ERREGIMEN OROKORRAREN ETA LANGILE AUTONOMOEN ERREGIMEN BEREZIAREN ARTEKO KONPARAZIO AZTERKETA
12.1. Kotizazioa
12.2. Prestazioak

2. KAPITULUA.- GIZARTE SEGURANTZAKO ESTALDURA OSATZEN DUTEN PRODUKTU PRIBATUAK
0. SARRERA
1. PRODUKTU ALTERNATIBOAK
1.1. Pentsio Planak
1.2 Borondatezko Gizarte Babeseko Erakundeak
1.3. Erretiro Planak
1.4 . Bizi Aseguru Kolektiboak
1.5 Aseguru Pribatuak

3. KAPITULUA.- KONKLUSIOAK
Konklusioak




 

  < volver